Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimintaperiaatteet Nordnet Blogiin osallistumiselle

Nordnet Blogin tarkoituksena on tarjota kirjoittajille foorumi yksityistaloutta, säästämistä ja arvopaperimarkkinoita käsittelevien ajatusten ja ideoiden esittämiseen. Alla esitetyt toimintaperiaatteet sitovat jokaista Nordnet Bblogin kirjoittajaa ja myös yksittäisten kommenttien kirjoittajia. Kirjoittajana sinä vastaat kaikesta sisällöstä, jota lisäät Nordnet Blogiin ja näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta.

Kaiken Nordnet Blogiin lisäämäsi aineiston on liityttävä yksityistalouteen, säästämiseen tai arvopaperimarkkinoihin. Sinä vastaat siitä, että kirjoituksesi ovat soveltuvien lakien ja säännösten mukaisia sekä myös siitä, että kirjoituksesi eivät voi vahingoittaa Nordnetin tavaramerkkiä. Kirjoitusten on oltava suomenkielisiä.

Olet velvollinen huolehtimaan siitä, että kirjoitustesi ei voida katsoa olevan totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon levittämistä ja/tai mahdollisesti arvopaperimarkkina- tai rikoslaissa kiellettyä markkinoiden väärinkäyttöä. On esimerkiksi kaikilta osin kiellettyä kirjoituksessa ilmaista sisäpiiritiedoksi katsottavaa tietoa tai tavoitella kirjoituksella arvopaperin markkinahinnan vääristämistä. Sitoudut erityisesti olemaan käsittelemättä kirjoituksissasi ja mahdollisissa kommenteissasi Nordnet AB (publ):n osaketta tai osakkeen kehitystä suoraan tai välillisesti.

Kirjoittaja vastaa tuottamansa sisällön oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta ja sopivuudesta. Nordnet Blogissa ei saa julkistaa sellaista sisältöä tai muutoin toimia sellaisella tavalla, joka loukkaa tai vahingoittaa kolmannen oikeuksia taikka on lain ja säännösten tai hyvän tavan vastaista. Voit lisätä ja julkaista vain sellaista aineistoa, johon sinulla on tekijänoikeudet tai jota sinulla on muutoin oikeus julkaista ja levittää. Lisätessäsi aineistoa Nordnet Blogiin annat Yhtiölle ikuisen ja ilmaisen oikeuden käyttää, tallentaa, levittää ja julkaista kyseistä aineistoa sähköisesti tai muulla tavalla.

Lisäämäsi aineisto ei saa sisältää luvattomia henkilötietoja tai olla luonteeltaan aggressiivista, uhkaavaa tai vihamielistä esimerkiksi kansan- tai uskonnonryhmiä kohtaan, eikä pornograafisista taikka muutoin lain ja hyvän tavan vastaista.

Nordnet Blogia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin kuten markkinointiin tai myyntiin taikka viruksen tai muun haitallisen ohjelmakoodin levittämiseen taikka muuhun laittomaan, harhaanjohtavaan, vahingolliseen tai syrjivään tarkoitukseen.

SIJOITUSSUOSITUKSIA AMMATTIMAISESTI LAATIVIEN HENKILÖIDEN ON ERITYISESTI HUOMIOTAVA SEURAAVA:
Nordnet Blogissa ei saa julkaista kirjoituksia, joiden voidaan katsoa olevan arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnan antamissa määräyksissä tarkoitettuja sijoitussuosituksia tai -analyysejä. Tämä tarkoittaa, että ammattimaisesti laaditut rahoitusvälineitä koskevat suositukset, mukaan lukien näkemykset nykyisistä tai tulevista arvoista tai hinnoista, eivät ole sallittuja. Sekä suorat suositukset ja ehdotukset (kuten ”osta”, ”pidä”, ”myy”) että epäsuorat viittaukset sellaisiin (esimerkiksi tavoitehintaan) ovat kiellettyjä.

Määritelmällä sijoitussuositus tarkoitetaan tiivistetysti suositusta tai tietoa, joka muodostaa sijoitusta koskevan analyysin tai vastaavan arvion tai esitetään objektiivisena tai riippumattomana selityksenä suosituksen sisällöstä.

Lisätessään sisältöä Nordnet Blogiin kirjoittaja hyväksyy nämä toimintaperiaatteet ja sitoutuu noudattamaan niitä.